نگاهی اجمالی به Html5.1 ( قسمت دوم )
۰



پیش نویس ورژن ۵٫۱ دو نوع جدید از المان منو را معرفی کرد : context و toolbar
اولی برای معرفی کردن و توسعه دادن context menu استفاده می شود که معمولا با کلیک راست ردن روی صفحه نمایش داده می شود و دومی برای تعریف کردن اجزا ساده منو معرفی شده است . در فرایند توسعه toolbar کنار گذاشته شده بود اما context هنوز اقیست .
شما می توانید از تگ menu برای تعریف کردن یک menu شامل یک یا چند المان menuitem استفاده کنید و سپس آن را به هر المانی که از خصوصیت context menu استفاده می کند بچسبانید .
هر menuitem می تواند به یکی از سه شکل زیر باشد :

checkbox : به شما اجازه می دهد یک گزینه را انتخاب کنید یا نکنید .
command : به شما اجازه می دهد هنگام کلیک کردن یک عمل را اجرا کنید .
radio : به شما اجازه میدهد از میان یک گروه جوتب یک گزینه را انتخاب کنید .

اینجا ما یک مثال ساده و پایه ای را داریم که در firefox 49 کار میکند اما به نظر نمیرسد که در chrome 54 کار کند .

 

۱۴۸۰۲۵۲۶۵۹menu

المان های Details  و Summary 

المان های جدید Details  و Summary  توانایی نمایش یا پنهان کردن بلاکی از اطلاعات جزیی با کلیک کردن بر روی عنصر را ایجاد کرده اند . این کاری است که اغلب با جوااسکریپت انجام می شود که اکنون میتوانید با یک المان details  و یک المان summary درون آن انجام دهید .

 

۱۴۸۰۳۲۳۴۲۷detailsandsummarydemo

نوع داده ورودی بیشتر برای فرم ها  month , week , datetime_local

تعداد نوع داده های ورودی با این سه نوع داده گسترش پیدا کرده است .

دو گزینه اول به شما اجازه خواهد داد یک هفته یا یک ماه را انتخاب کنید . در کروم هر دوی آنها به عنوان یک منوی پایین افتادنی که به شما اجازه میدهد یک ماه خاص از سال یا یک هفته را انتخاب کنید .

در ابتدا پیشنویس ۵٫۱ دو نوع ورودی datetime  معرفی می کرد ، datetime  و  datetime_local  . تفاوت این دو این بود که  datetime_local  همیشه زمان را در منطقه زمانی کابر نشان میداد در حالی که datetime  همچنین این اجازه را به شما میداد یک منطقه زمانی متفاوت را انتخاب کنید . در طول توسعه datetime  کنار گذاشته شد و اکنون فقط  datetime_local  باقی مانده است .

datetime_local  شامل دو بخش است . یکی تاریخ که میتواند به همان روشی که ورودی هفته یا ماه انتخاب می شوند انتخاب شود و بخش زمان که میتواند به صورت جداگانه تایپ شود .

شما می توانید سورس تمام این ورودی های جدید در سایت codepen  پیدا کنید .

دمو این سورس ها باید به شکل زیر باشد :

۱۴۸۰۳۲۴۷۴۵weekmonthdatetime

 

تصاویر ریسپانسیو 

html5.1  شامل چندین ویژگی جدید برای استفاده از تصاویر ریسپانسیو بدون استفاده از کدهای  css است . هر کدام از این ویژگی ها یک نوع خاص از تصاویر را پوشش می دهند .



دیدگاه ها